Arvot

 

AVOIMUUS


Meidän seuramme on kasvattajaseura. Jokainen on tärkeä. Toimintamme periaate on tarjota jalkapallon harrastamisen mahdollisuus kaikille, iästä ja tasosta riippumatta. Haluamme liikuttaa kaikenikäisiä ja meidän seuraamme voi aina liittyä. Olemme aktiivisia ja avoimia myös joukkueiden sekä seuran toiminnan tiedottamisessa ja viestinnässä.
 

SITOUTUNEISUUS

 

Seuramme tarvitsee sitoutuneita pelaajia, toimihenkilöitä ja vanhempia, jotka sitoutuvat hoitamaan tehtäväänsä sovitun ajan verran ja pyrkivät hoitamaan tehtävänsä parhaan kykynsä mukaan. Jalkapallo/futsal on joukkuelaji ja jokaisen oma toiminta vaikuttaa joukkueeseen/seuraan. Pienellä paikkakunnalla vähillä resursseilla, jokainen henkilö on tärkeä ja jokaisella on oma tärkeä roolinsa.


TAVOTTEELLISUUS

 

Tavoitteellisuus on seuramme toimintaa ohjaava tekijä. Hallinnolla ja joukkueella on pidemmän ajan, kuin myös kauden mittaisia tavoitteita, joihin pyritään. Ne kirjataan jokaisen ryhmän osalta omiin toimintasuunnitelmiin. Tavoitteellisille pelaajille toimihenkilöt pyrkivät pitämään kehityskeskustelut. Tällä tavalla pitkällä aikavälillä kaikki kehittyvät.     


YHTEISÖLLISYYS


Yhteisöllisyys on meidän seurassamme tärkein kantava voima, haluamme ja tarvitsemme lähialueen vapaaehtoisia auttamaan turvallisen ja kaikille avoimen toiminnan kehittämisessä. Haluamme tuoda perheet yhteisen harrastuksen piiriin ja yksinkertaisesti edistää yhteisömme hyvinvointia liikunnan tuoman ilon ja hyötyjen avulla.


VASTUULLISUUS

 

Meidän seurassamme toimimme vastuullisesti. Vastuullisuus rakentuu kolmen tärkeän osa-alueen ympärille: turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus.

Kaikkien pelaajien on saatava turvallisesti harrastaa jalkapalloa. Kaikkien seuratoiminnassa mukana olevien on sitouduttava turvalliseen toimintaan koskien niin kiusaamiseen puuttumista ja epäasialliseen käytökseen, jossa meillä on 0-toleranssi kuin harjoitusten, sekä tapahtumien järjestämisen osalta. 

Kaikkia toimintaan osallistuvia on kohdeltava oikeudenmukaisesti, tarjota mahdollisuus harrastaa ja toimia yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa ympäristössä. Meillä kaikki pelaa ja kaikki otetaan huomioon tasapuolisesti.